Бисквитки

Политика за използване на бисквитки

I. Въведение

Тази политика за бисквитки е предназначена да ви информира за нашите практики по отношение на събирането на информация от вас, когато посещавате нашия сайт, чрез бисквитки и други технологии за проследяване, но зачитайки вашето право на защита на личните данни, отнасящи се до вас.

Нашите бисквитки ни позволяват да разберем информация, след като сте влезли, или ни помагат да установим връзката между информацията относно направеното сърфиране и вашите лични данни, когато решите да получите достъп до услуга, достъпна на сайта.

Поверителността на информацията е постоянна отговорност и поради това приемаме, че ще актуализираме този информационен документ от време на време, когато предприемаме нови практики за лични данни или приемаме нови политики за поверителност. По отношение на обработката на данни, базирани на съгласие (както е описано по-долу), ще ви уведомим за всякакви промени и ще поискаме вашето допълнително съгласие.

Моля, имайте предвид, че няма да искаме или получаваме информация, от какъвто и да е вид, от деца под 16 години.

Информацията по-долу предлага на вашето внимание повече подробности относно поставянето, използването и администрирането на бисквитки, използвани от сайта www.jorisidethc.eu/ Има и някои полезни връзки, свързани с тази тема.

Сайтът www.jorisidethermoconfort.eu се оперира от JORIS IDE S.R.L. (със седалище в Бузиаш, ул. Главна № 58, окр. Тимиш, Румъния, данъчен номер RO14208541, регистрирано в Търговския регистър под № J35/1084/2001, наричано накратко “JORIS IDE”) който използва свои собствени бисквитки и бисквитки на трети страни, за да предоставя на посетителите по-добро сърфиране и услуги, съобразени с нуждите и интересите на посетителите и клиентите. Също така ви информираме, че сайтът се хоства от уеб сървъра mxhost.ro.

II. Законодателене контекст

Съгласно изискванията на Директива (ЕС) 2002/58/EC („Директива E-Privacy”) и на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на лицата по отношение на обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („GDPR“), приложима от 25 май 2018 г., имаме задължението да администрираме безопасно и само за посочените цели личните данни, които ни предоставяте, като използвате нашия сайт в съответствие с разпоредбите на GDPR и Директивата E-Privacy.

По-специално GDPR ни задължава, на първо място, да предлагаме на потребителя да изрази или, в зависимост от случая, да оттегли по всяко време съгласието си за обработване на личните му данни, да поправи съдържанието на личните данни или да поиска прехвърляне на лични данни към друг оператор и, второ, да информираме потребителя за съдържанието на бисквитките, използвани от нашия сайт, какви категории лични данни на потребителя се обработват от нашите бисквитки, какво правим с информацията получени чрез „бисквитки“ и къде съхраняваме тази информация, осигурявайки високо ниво на сигурност на информацията, събрана от „бисквитките“, възможността потребителят да блокира по всяко време изпълнението на всяка или всички „бисквитки“ на нашия сайт, както и изтриване на информацията събрана от бисквитките.

За повече подробности относно съдържанието на тази правна норма, моля, използвайте следните линкове: https://euro-lex.euroopa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32002L0058 | https://euro-lex.euroopa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

III. Вашите права

GDPR дава определени права на субектите на данни. Имате право на достъп и отстраните грешки (коригиране) в регистрацията на вашите лични данни, обработвани от нас, ако те са неточни. Можете да поискате от нас да изтрием тези данни или да спрем обработката им, при спазване на определени изключения. Можете също така да ни помолите да спрем да използваме вашите данни за целите на директния маркетинг. Имате право да подадете жалба до органа за защита на данните, ако имате притеснения относно начина, по който обработваме вашите лични данни. Когато това е технически осъществимо, ние ще можем – по ваше искане – да ви предоставим вашите лични данни или да ги предадем директно на друг оператор. Ако достъпът не може да бъде предоставен в разумен срок, ние ще ви предоставим дата, на която информацията ще бъде предадена. Можете също така да поискате допълнителна информация за: целта на обработката, категориите на съответните лични данни, какъв е източникът на информацията и колко ще се съхранява. Ако искате да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните на адрес gdpr@joriside.ro по всяко време.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Моля, упражнявайте правата си разумно и имайте предвид, че заради злоупотреба с права можете да бъдете подведени под отговорност.

Данните за контакт на националния орган за защита на личните данни са както следва:

Национален орган за надзор на обработката на лични данни: Букурещ, бул. Генерал Георге Магеру № 28-30, сектор 1, пощ. код 010336, http://www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro, +40.318.059.211; +40.318.059.212, +40.318.059.602

IV. Отговорник за защитата на личните данни

Назначихме длъжностно лице по защита на данните по всички въпроси, свързани със защитата на личните данни, и можете да се свържете с него по всички въпроси, свързани с обработването на вашите данни и упражняването на вашите права съгласно приложимото законодателство, особено ако имате въпроси или притеснения относно това как обработваме вашите лични данни. Имейл адресът, на който можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните, е: gdpr@joriside.ro

V. Вашето съгласие за използване на бисквитки

Можете да настроите браузъра си да ви информира за поставянето на бисквитки, така че използването на бисквитки да стане прозрачно за вас. По принцип можете също да откажете приемането на бисквитки чрез настройките на браузъра си. Това обаче може да означава, че може да не успеете да използвате всички функции на уебсайта.

VI. Какво е „бисквитката”

„Интернет бисквитка“ (известна още като „бисквитка на браузъра“ или „HTTP бисквитка“, или просто „бисквитка“) е малък файл, състоящ се от букви и цифри, който ще се съхранява на вашия компютър, мобилен терминал или друго оборудване на потребителя, от който се осъществява достъп до този сайт (повече подробности на https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie).

Бисквитката се инсталира по заявка, издадена от уеб сървър към браузър (например Internet Explorer, Chrome, Firefox) и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуер, вируси или шпионски софтуер и няма достъп до информацията на твърдия диск на потребителя).

Бисквитката се състои от две части: името и съдържанието или стойността на бисквитката. Освен това продължителността на съществуването на бисквитка е определена, а технически само уеб сървърът, изпратил бисквитката, може да има достъп до нея отново, когато потребител се върне към уебсайта, свързан с този уеб сървър.

Самите бисквитки не изискват лична информация, за да бъдат използвани и в повечето случаи не идентифицират лично потребителите на интернет.

Има две основни категории бисквитки:

Сесийни бисквитки – те се съхраняват временно в папката с бисквитки на уеб браузъра, така че да може да ги съхранява, докато потребителят напусне съответния сайт или затвори прозореца на браузъра.

Постоянни бисквитки – те се съхраняват на твърдия диск на компютър или оборудване за период, конфигуриран от уебсайта, който го е поставил. Този тип бисквитки могат да бъдат изтрити от потребителя по всяко време чрез настройките на браузъра.

VII. Кои са предимствата на бисквитките?

Бисквитката съдържа информация, която свързва уеб браузър (браузърът, който използвате, например Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox и т.н.) и конкретен уеб сървър, по -специално сървъра, който хоства нашия сайт. Ако браузърът отново получи достъп до този уеб сървър, той може да прочете вече съхранената информация и да реагира съответно. Бисквитките осигуряват на потребителите приятно сърфиране и подкрепят усилията на много уебсайтове да предоставят удобни услуги на потребителите: напр. предпочитания за поверителност, опции за език на сайта, кошници или подходяща реклама.

VIII. Каква е продължителността на живот на една бисквитка?

Бисквитките се управляват от уеб сървъри. Продължителността на живота на една бисквитка може да варира значително в зависимост от целта, за която е поставена. Някои бисквитки се използват изключително за една сесия (сесийни бисквитки) и вече не се запазват, след като потребителят напусне уебсайта, а някои бисквитки се запазват и използват повторно всеки път, когато потребителят се върне на този уебсайт (постоянна бисквитка). Бисквитките обаче могат да бъдат изтрити от потребител по всяко време.

IX. Как да използваме бисквитките на този сайт?

Ние класифицирахме нашите бисквитки в следните категории, за да ви улесним да разберете защо се нуждаем от тях:

i. Строго необходими – те се използват за рационализиране на работата ни на сайта. Тези бисквитки не събират информация за вас, която би могла да се използва за реклама или за записване на вашата дейност в Интернет. Без тези бисквитки този сайт няма да работи правилно.

ii. Производителност – те се използват за анализ на начина, по който работи нашият сайт и как можем да го подобрим, например кои страници се разглеждат най-често или ако откриете съобщения за грешка. Те не събират информация, която може да ви идентифицира, като всички данни са анонимни.

Използвайки нашия сайт, вие изразявате своето съгласие с използването на „бисквитки за ефективност“. Ако ги блокирате, не можем да предвидим как ще се развие сайтът за вас.

iii. Функционалност – те помагат да подобрите вашето преживяване. Могат да записват промените, които сте направили в сайта. Събраната от тях информация може да бъде анонимна. Те се отнасят изключително за нашия сайт и не могат да проследяват други сайтове, които посещавате. Можете да блокирате или разрешите използването на тези бисквитки, но блокирането им може да означава, че вече няма да можем да предоставяме определени услуги. Възможно е също така тяхното блокиране да ни напомни, че не сте искали определена услуга.

iv. Targeting/реклама – те се използват за обмен на определена информация с трети страни, с които рекламираме, за да знаят как сте попаднали на нашия сайт. Можем също така да използваме бисквитки, за да идентифицираме частите от сайта, които ви интересуват. След това използваме тази информация, за да ви показваме реклами и страници, които смятаме, че биха могли да представляват интерес за вас, за индивидуализиране на начина, по който общуваме с вас, или за индивидуализиране на съдържанието на съобщенията, които ви изпращаме.

Ако предпочитате, можете да изберете да се откажете от тях. Индивидуализирането на съдържанието означава, че то включва информация, която отразява интереса, който сте проявили към съдържанието на нашите страници или оферти, или промоции, които смятаме, че могат да представляват интерес за вас, и за подобряване на начина, по който отговаряме на вашите нужди.

X. Видове бисквитки, които използваме

1. Анализ на уебсайтове чрез Google Analytics: Използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. на нашия уебсайт, за да го подобряваме постоянно. Google Analytics използва бисквитки, които се съхраняват на вашия компютър и които позволяват анализ на използването на уебсайта.

Google ще използва събраната информация, за да оцени вашето използване на уебсайта, да докладва за дейността на уебсайта и да ни предоставя други услуги, свързани с използването на уебсайта.

Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки в браузъра си. Искаме обаче да отбележим, че в този случай може да не успеете да използвате напълно всички функции на този уебсайт.

Допълнителна информация за данните в Google Analytics може да бъде намерена тук https://www.google.com/analytics/terms/us.html

2. Facebook Pixel: Използваме пиксела Facebook на Facebook на нашия уебсайт. Пикселът Facebook предлага опция за проследяване на поведението на потребителя, след като той е бил пренасочен към един от нашите уебсайтове, като кликне върху реклама във Facebook.

Събраните данни са анонимни за нас, така че не можем да правим изводи за самоличността на потребителите и ние лично не предаваме лични данни на Facebook.

Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки в браузъра си.

3. Конверсия Google Ads: Използваме проследяване на конверсиите на Google Ads на нашия сайт, за да разберем какво се случва, след като клиент кликне върху нашите реклами. Когато клиент споделя действие, което сме определили като ценно, тези действия на клиента се наричат ​​конверсии.

Преглеждането на тези данни в нашите отчети може да ни помогне да разберем как нашата реклама ни помага да постигнем целите си за нашия бизнес. Можете да забраните за постоянно използването на бисквитки от Google, като получите достъп до следната връзка, за да изтеглите и инсталирате приставката, предоставена там: https://www.google.com/settings/ads/plugin

4. Анализ със SmartLook: Използваме SmartLook на нашия уебсайт, инструмент за уеб анализ на Smartsupp.com s.r.o. за по-добро разбиране на нуждите на потребителите (например колко време стоят на страници, какви връзки избират да кликнат, какво правят и какво не обичат да правят) и да оптимизираме предлаганите услуги и потребителското изживяване.

SmartLook съхранява тази информация в псевдонимен потребителски профил. Нито SmartLook, нито ние някога ще използваме тази информация, за да идентифицираме отделни потребители или да ги припокриваме с допълнителни данни за отделен потребител.

XI. Как можете да спрете бисквитките

Деактивирането и отказът за получаване на бисквитки може да направи определени сайтове непрактични или трудни за посещение и използване. Също така, отказът за приемане на бисквитки не означава, че вече няма да получавате/виждате онлайн реклама.

Възможна е настройка в браузъра така, че тези „бисквитки“ да не се приемат повече или да настроите браузъра да приема бисквитки от конкретен сайт. Но напр., ако не сте регистрирани с помощта на бисквитки, няма да можете да оставяте коментари.

Всички съвременни браузъри предлагат възможност за промяна на настройките за бисквитки. Тези настройки обикновено се намират в менюто „опции“ или „предпочитания“ на браузъра ви. За да разберете тези настройки, следните връзки може да са полезни, в противен случай можете да използвате опцията „помощ“ на браузъра за повече подробности.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Safari

За настройки на бисквитки, генерирани от трети страни, можете да посетите и сайта: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Ако искате да научите повее за бисквитките и за какво се използват, препоръчваме следните линкове: All About Cookies и Microsoft Cookies guide

IAB Румъния предоставя следния сайт, за да предостави повече информация за поверителността, свързана с онлайн реклама: http://www.youronlinechoices.com/ro/

XII. Съхранение на информация, уловена от бисквитки

Информацията, получена чрез „бисквитки“, се съхранява под висока сигурност от уеб сървъра, съответно сървъра, който хоства нашия сайт.

Уверяваме ви, че нашият уеб-сървър трябва да отговаря на високи изисквания за сигурност по отношение на информацията, събрана чрез бисквитки, като е длъжен стриктно да спазва задълженията наложени от приложимото законодателство.

Информацията, която събираме за вас чрез достъпа до нашия уебсайт, няма да бъде споделена с трети страни.

XIII. Безопасност на личните данни

За да защитим поверителността на данните и личната информация, които предавате чрез използването на този уебсайт, ние ще поддържаме физически, технически и административни гаранции.

Ние актуализираме и тестваме нашата технология за сигурност непрекъснато. Ограничаваме достъпа до вашите лични данни до онези служители, които трябва да знаят тази информация, за да ви предоставят предимства или услуги. В допълнение, обучаваме нашите служители относно важността на поверителността и поддържането на поверителността и сигурността на вашата информация.

Ако възникне изтичане на лични данни, ще направим всичко възможно да го премахнем и да оценим ниво на риск, свързан с изтичането, в съответствие с нашата политика за нарушаване на личните данни. Ако се установи, че изтичането може да доведе до физически, материални или нематериални щети за вас (например дискриминация, кражба на самоличност, измама или финансова загуба), ще се свържем с вас без излишно забавяне, освен ако законът не предвижда друго. Всички наши стъпки ще бъдат предприети в пълно сътрудничество с надзорния орган.

XIV. Аспекти на сигурност, свързани с бисквитките

Бисквитките не са вируси! Те използват обикновени текстови формати. Те не са съставени от парчета код, така че не могат да бъдат изпълнявани или автоматично стартирани. Следователно те не могат да бъдат дублирани или репликирани в други мрежи, за да се изпълняват или репликират отново. Тъй като те не могат да изпълняват тези функции, те не могат да се считат за вируси.

Бисквитките обаче могат да се използват за отрицателни цели. Тъй като съхраняват информация за предпочитанията на потребителите и историята на сърфиране, както на определен сайт, така и на няколко други сайтове, бисквитките могат да се използват като форма на шпионски софтуер. Много продукти против шпионски софтуер са наясно с това и постоянно маркират бисквитки, които да бъдат изтрити по време на процедурите за изтриване/сканиране на антивирусен/антишпионски софтуер.

Като цяло браузърите имат интегрирани настройки за поверителност, които осигуряват различни нива на приемане на бисквитки, период на валидност и автоматично изтриване, след като потребителят е посетил определен сайт.

Тъй като защитата на самоличността е много ценна и представлява правото на всеки потребител на интернет, препоръчително е да знаете какви възможни проблеми бисквитките могат да създадат. Тъй като чрез тях информацията непрекъснато се предава в двете посоки между браузъра и уебсайта, ако нападател или неоторизирано лице се намеси по време на предаването на данни, информацията, съдържаща се в бисквитката, може да бъде прихваната. Макар и много рядко, това може да се случи, ако браузърът се свърже със сървъра, използвайки некриптирана мрежа (например незащитена WiFi мрежа).

Други атаки, базирани на бисквитки, включват неправилни настройки за бисквитки на сървъри. Ако даден уебсайт не изисква браузърът да използва само криптирани канали, нападателите могат да използват тази уязвимост, за да подмамят браузърите да изпращат информация по незащитени канали. След това нападателите използват информацията, за да получат неоторизиран достъп до определени сайтове. Много е важно да бъдете внимателни при избора на най-подходящия метод за защита на личната информация.

XV. Промени на политиката за бисквитки

Можем да актуализираме този информационен документ от време на време, като публикуваме новата версия на този уебсайт.

Като се има предвид, че законите за защита на личните данни, тълкуванията на държавните органи, препоръките на надзорните органи се променят и подобряват от време на време, очаква се това уведомление за поверителност и условия на използване също да се промени. Ние си запазваме правото да променяме този информационен документ по всяко време, по каквато и да е причина и без предизвестие. Всички промени в нашата политика за поверителност ще бъдат публикувани на тази страница, така че да сте запознати с нея. Разпоредбите, съдържащи се в този документ, отменят всички предишни известия или изявления относно нашите практики за поверителност и условията, регулиращи използването на този уебсайт.

XVI. Съвети за безопасно и отговорно сърфиране, основано на бисквитки

Поради тяхната гъвкавост и факта, че повечето от най-посещаваните и най-големите сайтове използват бисквитки, те са почти неизбежни. Деактивирането на бисквитките няма да позволи на потребителя достъп до най-разпространените и използвани сайтове, включително Youtube, Gmail, Yahoo и други.

Ето някои съвети, които могат да гарантират, че сърфирате безгрижно с бисквитки: Персонализирайте настройките на браузъра си за бисквитки, за да отразяват удобно ниво на сигурност, за да можете да използвате бисквитките.

a) Ако нямате нищо против „бисквитките“ и сте единственият човек, който използва компютъра, можете да зададете дълги дати на изтичане за съхраняване на вашата история на сърфиране и лични данни за достъп.

б) Ако имате достъп до компютъра, можете да помислите да настроите браузъра да изтрива отделни данни за сърфиране всеки път, когато затворите браузъра. Това е начин за достъп до сайтовете, които поставят бисквитки и за изтриване на всяка информация за посещенията в края на сесията за сърфиране.

в) Инсталирайте и постоянно актуализирайте своите антишпионски приложения. Много от приложенията за откриване и предотвратяване на шпионски софтуер включват откриване на атаки на сайтове. По този начин пречи на браузъра да има достъп до уебсайтове, които биха могли да използват неговите уязвимости или да изтеглят опасен софтуер. Уверете се, че браузърът ви е винаги актуален. Много от атаките, базирани на бисквитки, се експлоатират чрез използване на слабостите на по-старите версии на браузърите.

Бисквитките са навсякъде и не могат да бъдат избегнати, ако искате да се насладите на достъп до най -добрите и големи сайтове в Интернет – местни или международни. С ясно разбиране за това как работят и ползите, които носят, можете да предприемете необходимите мерки за сигурност, за да можете да сърфирате в Интернет с увереност.

XVII. Въпроси, неясноти, рекламации

Ако имате въпроси относно вашата лична информация или ако искате да упражните правата си, или имате въпроси или оплаквания, моля, свържете се с нас, като изпратите имейл до служителя по защита на данните на адрес gdpr@joriside.ro.

Ако искате да не използваме информацията, която сте ни предоставилиt, моля, изпратете ни имейл на gdpr@joriside.ro със заглавие “Не използвайте моите данни” и вашето.

За да актуализирате или коригирате личните си данни, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на адрес gdpr@joriside.ro.

Контакт

Оставете ни телефонния си номер, а ние ще се свържем с вас..

Времето за отговор е в рамките на 2 часа.