Бърз монтаж

Предимството на големите размери на Thermoconfort се изразява в съкращаване на времето за монтаж и намаляване на разходите за монтаж. По този начин броят на подсигурителните дюбели намалява значително в сравнение с монтирането на класически алтернативи. Нашите строителни партньори успяват да инсталират 2-3 кв.м за една година.

При дограмите панелите могат да се изрязват по такъв начин, че да покриват 1-2 см профил и не е необходима нова облицовка с друг материал. След залепването на панелите към стената, рекордните профили дограма с мрежа и външните ъгли със съответната шпакловка могат да се монтират директно. Работата, свързана с изработката на первазите на прозорците, е значително намалена.

Leave a Reply

Your email address will not be published.