Изключителна топлоизолация

Независимо дали говорим за студения или горещия сезон, температурата в дадено помещение, изолирано с Thermoconfort, остава постоянна. Консумираната енергия е значително по-ниска от конвенционалните изолационни материали поради коефициента Lambada от 0,021 W/Mk. Температурният градиент, при който покривният гредоред работи, намалява (-30°C през зимата, 70°C през лятото) за неизолиран покрив при 5°C през зимата, макс. 35°C през лятото. Това е добре за дограмата, тъй като увеличава живота й.

Leave a Reply

Your email address will not be published.