Непромокаемост

Благодарение на затворената клетъчна система, хидроизолацията Thermoconfort минимизира действието на водата и не позволява проникване. Тъй като не задържа вода, това значително намалява времето за сушене на сградите, независимо дали са промишлени или жилищни. По този начин дейността на компаниите може да започне по-бързо или една сграда да стане по-бързо обитаема. В сравнение с класическите решения, които губят 50% от работата си за 10 години, с използването на хидроизолацията Thermoconfort, те запазват 99% от първоначалните си свойства.

Leave a Reply

Your email address will not be published.