Огнеустойчивост

Тестовете за симулация на пожар, които проведохме, подчертаха защитния капацитет на сградната конструкция. При такъв сценарий повърхността е карбонизирана и не позволява на огъня да се разпространи. Индустриалните клиенти са изрично заинтересовани от този аспект, като това винаги е риск, който трябва да се има предвид при разработването на бизнес плана.

Leave a Reply

Your email address will not be published.