По-тънък материал

Използването на Thermoconfort намалява дебелината на топлоизолационния материал с до 50% в сравнение с екструдираните материали и до 100% в сравнение с класическите варианти.

Leave a Reply

Your email address will not be published.