Свързване тип Master

Уплътнението очевидно превъзхожда класическите решения поради системата за свързване тип Master. По този начин топлинните мостове се елиминират, което е критичен фактор за осигуряване на правилното обвиване на изолираната повърхност. Това е фактор за вземане на решения както за жилищни, така и за промишлени приложения.

Leave a Reply

Your email address will not be published.