Универсалност

Thermoconfort е единственият продукт, сертифициран по системата ETICS. Следователно Thermoconfort е подходящ за всеки тип приложение, специфично за известните варианти на топлоизолация. В сравнение с другите плочи тип PIR, фурнирът Thermoconfort позволява нанасяне с мазилка. Съставът на листовете Thermoconfort е химически инертен, не реагира с алкални бетонни съединения. Всяка повърхност може да се изолира с помощта на Thermoconfort.

Leave a Reply

Your email address will not be published.