Устойчивост на околната среда

Загубите по време на монтажа и отпадъците, произведени през това време, са минимални. Въздействието на коефициента на топлоизолация се отразява чрез ниската консумация на енергия. В същото време това пестене гарантира грижа за околната среда.

Leave a Reply

Your email address will not be published.