Информирайте се сега, така че другите да не решават кое е най -доброто за вас!

Топлоизолационните характеристики на Joris Ide THERMOCONFORT® допринасят решаващо за изграждането на къщите, включени в правилата на NZEB (Nearly Zero Energy Buildings). Това оказва значително влияние върху консумацията на енергия, но и върху пазарната стойност на сградата.

Изберете подходящия за вас тип къща

Разберете за разликите между пасивните къщи, къщите тип NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) и Low-E:

Пасивни къщи

За да бъде класифицирана като пасивна къща, къщата трябва да консумира по-малко от 15kWh/м2 /година, стойност, която съответства на изгарянето на по-малко от 1,5 литра бензин/м2/година. Консумацията на енергия за отопление на пасивна къща е с над 75% по-ниска от сходната консумация на конвенционална къща. Това са конструкции, направени съгласно стандарта за пасивни къщи на Германския институт за пасивни къщи в Дармщат, Германия. Този стандарт е изключително строг по отношение на правилата и разпоредбите за енергийна ефективност в областта на строителството.

Къщи NZEB

Къщите NZEB са жилища, които имат консумация на енергия почти нула. Те са построени в съответствие с euroпейското строително законодателство, по-специално Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите, с последстващите измененения и препоръки.

Къщи Low-E

Къщите с ниско ниво на Е са къщи с ниска консумация на енергия, но които по различни причини не могат да попаднат в категорията пасивни къщи. Тази категория включва къщи с консумация на енергия за отопление и охлаждане под 50 kWh/м2/година.

Проектиране, изграждане и сергифициране на пасивна къща

След като сте решили какъв тип енергийно ефективна къща искате, разберете, че процесът на включва 3 основни етапа, свързани помежду си, сред които:

Енергиен дизайн и баланс

Етапът на проектиране протича както при всеки проект: скица на проекта, устойчивост, архитектура, но за пасивна къща са необходими от началния етап всички мрежови и инсталационни проекти (водопровод и канализация, отопление, охлаждане, вентилация, електричество), но също така максималните детайли на архитектурата, както и изчисляването на енергийния баланс, който представлява сърцето на дизайна на пасивната къща.

Строителство и мониторинг

Генералният изпълнител, заедно с бенефициента, има задължението да извърши абсолютно всички строителни работи в съответствие с проектната документация, без никакви импровизации, без промени на строителната площадка и без промени в материали или дебелини. Ако някои непредвидени ситуации налагат промяна, тогава проектантската фирма ще включи тези промени в изчисляването на енергийния баланс. Ако не отговаря на стандартните параметри, тогава ще бъдат идентифицирани тези решения за привеждане в съответствие с правилата за пасивна къща.

Сертифициране на пасивна къща

Ако се иска сертифициране, тогава надзорът от представител, упълномощен от Института за пасивни къщи, е задължителен от началото на проектирането.

Законодателство

Научете за действащото законодателство относно къщите тип NZEB

directiva__ue__2018844_ro.pdf
lege_372_2005-completata_cu_legea_156-2016.pdf

Контакт

Оставете ни телефонния си номер, а ние ще се свържем с вас..

Времето за отговор е в рамките на 2 часа.