Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

I. Bevezető

A JORIS IDE S.R.L. (székhelye Buzias, Str. Principala, nr.58, Temes megye, Románia, adószáma RO14208541, cégjegyzékszáma J35/ 1084/2001, a továbbiakban: „JORIS IDE”) a jelen honlapon továbbított személyes adatok adatkezelője. Az oldalt az mxhost.ro webszerver (hosting provider) tárolja.

Megjegyezzük, hogy nem kérünk és nem kapunk semmilyen információt 16 év alatti gyermekektől.

A JORIS IDE elkötelezi magát amellett, hogy tiszteletben tartsa személyes adatainak bizalmasságát. Az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és csak a vonatkozó jogszabályok által engedélyezett információkat dolgozzuk fel. A jelen adatvédelmi tájékoztató bemutatja a JORIS IDE személyes adatainak gyűjtésével és használatával kapcsolatos politikáját és gyakorlatát, valamint meghatározza az Ön adatvédelmi jogait.

Az információk bizalmas kezelése állandó felelősség, ezért a jelen adatvédelmi tájékoztatót időnként frissítjük, amikor új személyes adatokkal kapcsolatos gyakorlatokat vállalunk vagy új adatvédelmi irányelveket fogadunk el. Az adatok beleegyezésen alapuló feldolgozását illetően (az alábbiakban leírtak szerint), értesítjük Önt minden változásról, és további hozzájárulását kérjük.

II. Törvényes keret

Az (EU) 2016/679 rendeletnek a személyes adatok feldolgozása tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról, valamint a 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: „GDPR”) hatályon kívül helyezéséről szóló 2018. május 25-i (EU) 2016/679 rendelet követelményeivel összhangban kötelezettségünk, hogy biztonságos körülmények között és csak meghatározott célokra kezeljük azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön a GDPR rendelkezéseinek megfelelően, az oldalunk használatával megadott.

A törvényes rendelet tartalmával kapcsolatos további részletekért kattintson az alábbi linkre:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

III. A személyes adatok védelméért felelős

Adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki a személyes adatok védelmével kapcsolatos összes kérdésben, és az adatvédelmi tisztviselővel minden olyan ügyben kapcsolatba léphet, amely az adatok feldolgozásával és a jogszabályok szerinti jogainak gyakorlásával kapcsolatos, illetve, ha kérdései vagy aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan dolgozzuk fel személyes adatait. Az e-mail cím, amelyen kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztviselővel a következő: gdpr@joriside.ro

IV. Hogyan gyűjtjük és használjuk (dolgozzuk fel) személyes adatait

1. Az Ön által megadott személyes adatok: A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és használhatjuk fel:

a) a számítógéppel kapcsolatos adatokat, valamint a jelen honlap látogatásával és használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP -címet, a földrajzi helyet, a böngésző típusát és verzióját, az operációs rendszert, a hivatkozás forrását, a látogatás időtartamát, az oldalmegtekintéseket és a honlap navigációját);

b) a kapcsolatfelvételi űrlap használata során megadott adatait (beleértve az elérhetőségeit);

c) az Ön által az e-mail értesítések és/ vagy hírlevelek feliratkozására megadott adatait (beleértve nevét és e-mail címét);

d) az Ön által a szolgáltatások igénybevétele során megadott adatainkat, vagy az ezen szolgáltatások használata során keletkező adatokat (beleértve a szolgáltatások naptárát, gyakoriságát és használati modelljét);

e) az Ön által a JORIS IDE Excellence Partner Program (VEP) keretében történő regisztrációval megadott adatokat;

f) az Ön által megadott adatokat, amikor kapcsolatba lép velünk az információs központon keresztül;

g) az Ön által nekünk küldött vagy ezen oldal segítségével küldött értesítéséket vagy az azzal kapcsolatos adatokat (beleértve a velünk folytatott levelezést, az értesítés tartalmát és az értesítéshez kapcsolódó adatokat);

h) bármely más személyes adatot, amelyet úgy döntött, hogy elküld nekünk.

2. Mi történik, ha nem közli velünk adatait: Ön meglátogathatja a jelen oldalt anélkül, hogy megadta volna nekünk személyes adatait vagy beleegyezését. Bizonyos személyes adatok szükségesek ahhoz, hogy honlapunk az Ön által megvásárolt szolgáltatásokat nyújthassa vagy kérhetjük a bejelentkezését, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön az, és nem más. Ön kezelheti az Ön által közölt adatokat, és bármikor visszavonhatja a marketing (reklám) értesítésekhez adott hozzájárulását.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha nem közli velünk adatait, akkor nagy valószínűséggel nem fogunk tudni Önnel kommunikálni és az alábbiakban leírt szolgáltatásokat nyújtani.

3. Személyes adatainak felhasználásának céljai: A jelen oldal segítségével továbbított személyes adatokat, valamint az Öntől vagy harmadik felektől vagy nyilvános forrásokból gyűjtött személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célokra használjuk fel. Attól függően, hogy milyen kapcsolataink vannak Önnel vagy milyen kapcsolatot szeretnénk Önnel létesíteni, az alábbi célokra használhatjuk fel személyes adatait a következőkben felsorolt ​​jogalapok alapján:

i. Értesítések, a JORIS IDE jogos érdeke alapján, a GDPR 6. cikkelyének (1) bekezdésének f) pontja alapján: ha kapcsolatba lépett velünk a jelen oldalon keresztül vagy más módon, akkor feldolgozhatjuk az Ön nevét, elérhetőségét, telefonszámát, helyét és egyéb adatait, amelyeket a rendelkezésünkre bocsátott, hogy megválaszoljuk kérdéseit, megszervezzünk egy találkozót, telefonbeszélgetést vagy egyéb közlést.

ii. A szerződés végrehajtása, a GDPR 6. cikkelyének (1) bekezdésének b) pontja alapján: a JORIS IDE termékek megvásárlásával beleegyezik abba, hogy szerződő fél lesz. Ebben az esetben az Ön személyes adatait, például teljes nevét, elérhetőségeit, címét, személyazonosító igazolványának adatait, fizetési adatait (ha fizet) a JORIS IDE a következő célokból dolgozza fel: a JORIS IDE termékek szállítása és javítása a szerződéses feltételekkel összhangban.

iii. Biztonság, a JORIS IDE jogos érdeke alapján, a GDPR 6. cikkelyének (1) bekezdésének f) pontja alapján: ha Ön látogatója ennek az oldalnak, akkor feldolgozhatjuk az Ön által feltöltött személyes adatokat, az Önről vagy eszközéről automatikusan gyűjtött adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően (például sütik, webes jelzők) annak érdekében, hogy megvédjük a jelen oldalt a csalásoktól, megvédjük a JORIS IDE és a harmadik felek jogait és érdekeit, valamint a szellemi tulajdonjogokat. Megemlítjük, hogy ezeket az információkat nyomozás vagy büntetőeljárás céljából lehet nyilvánosságra hozni.

V. A személyes adatok közzététele és továbbítása

Az Öntől gyűjtött információkat az Európai Gazdasági Térségben dolgozzuk fel. A JORIS IDE arra törekszik, hogy megfelelő biztosítékokat alkalmazzon személyes adatai magánéletének és biztonságának védelme érdekében az átadás során, és csak a JORIS IDE -vel fennálló kapcsolatának és a jelen adatvédelmi szabályzatban leírt gyakorlatoknak megfelelően használja fel azokat. A JORIS IDE minimalizálja az Ön jogait és szabadságait veszélyeztető kockázatot azzal, hogy nem gyűjt vagy tárol Önről érzékeny adatokat.

A vonatkozó adatvédelmi törvények által megengedett mértékben nyilvánosságra hozhatjuk személyes adatait az ügyfeleknek (üzleti részvétel vagy szolgáltatásunk magas színvonalának megerősítése érdekében), könyvvizsgálóknak, ügynökségeknek, felügyelőknek vagy más külső szolgáltatóknak a következő szerződéses kötelezettségek teljesítésére:

1. felhatalmazott személyeinknek, főként a JORIS IDE szolgáltatóinak vagy együttműködőinek annak érdekében, hogy személyes adatokat dolgozzunk fel az itt meghatározott célokra, a nevünkben és kizárólag az utasításaink szerint. A JORIS IDE továbbra is ellenőrzi az Ön személyes adatait, és biztosítja, hogy az arra felhatalmazott személyek az alkalmazandó joggal összhangban megfelelő védelmi intézkedéseket alkalmazzanak személyes adatainak integritásának és biztonságának biztosítása érdekében.

2. a JORIS IDE Csoportnak a szerződéses partnereink jelentési kötelezettségeinek teljesítése során, amelyekre ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint az (EU) 2016/679 rendeletben, a személyes adatok integritását és biztonságát biztosító megfelelő védőintézkedések alkalmazását illetően.

3. amennyiben törvény kötelez bennünket erre

4. bármely folyamatban lévő vagy lehetséges bírósági eljárás kapcsán

5. törvényes jogok létrehozása, gyakorlása vagy védelme érdekében (beleértve a csalás megelőzése céljából történő tájékoztatást is).

Világosan jelezzük Önnek minden adatfogadót, ha az ismert a feldolgozás megkezdésekor.

VI. Az Ön jogai

A GDPR bizonyos jogokat biztosít az érintetteknek. Önnek joga van hozzáférni és kijavítani (kijavítattni) az általunk kezelt személyes adatainak regisztrációját, ha azok pontatlanok. Kérheti tőlünk, hogy bizonyos kivételektől eltekintve töröljük ezeket az adatokat, vagy állítsuk le azok feldolgozását. Azt is kérheti tőlünk, hogy hagyjuk abba adatainak közvetlen marketing célokra történő felhasználását. Önnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz, ha aggályai merülnek fel személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban. Amikor ez technikailag megvalósítható, – kérésére – kiadhatjuk Önnek személyes adatait, vagy közvetlenül továbbíthatjuk azokat egy másik üzemeltetőnek. Ha a hozzáférést ésszerű időn belül nem lehet biztosítani, akkor megadjuk Önnek az információ továbbításának dátumát. További adatokat is kérhet a következőkről: a kezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, mi volt az információ forrása, és mennyi ideig tárolják. Ha ezen jogainak bármelyikével élni kíván, kérjük, bármikor lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel a gdpr@joriside.ro e-mailcímen.

FIGYELEM! Kérjük, bölcsen gyakorolja jogait, és ne feledje, hogy a jogokkal való visszaélés miatt Ön felelősségre vonható

Az országos személyes adatvédelmi hatóság elérhetőségei a következők:

A Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóság: Bukarest, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, 1-es körzet, irányítószám 010336, http://www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro, +40.318.059.211; +40.318.059.212, +40.318.059.602

VII. A személyes adatok megőrzése

Személyes adatait a JORIS IDE tárolja a szerverein.

Az Ön hozzájárulása alapján feldolgozott személyes adatait korlátlan ideig (vagy a hozzájárulás visszavonásáig) őrizzük, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályi előírások másként rendelkeznek, és ez a feldolgozás céljához szükséges.

Abban az esetben, ha Ön nem járult hozzá az adatok feldolgozásához, vagy visszavonta beleegyezését, akkor csak minimális adatokat tárolunk Önről (teljes név, elérhetőségek, hivatkozások és megjegyzések) statisztikai és jelentési igényekhez, vagy indokolt mértékben más jogalapon, például jogos érdekünk miatt.

A jelen szakasz egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül megőrizzük azokat az adatokat és dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is), amelyek személyes adatokat tartalmaznak:

a) amennyiben erre törvény kötelez minket;

b) ha az adatok/ dokumentumok relevánsak bármely folyamatban lévő vagy lehetséges jogi eljárás szempontjából; és

c) törvényes jogaink megalapozása, gyakorlása vagy védelme érdekében (beleértve a csalás megelőzése céljából történő tájékoztatást is).

VIII. A személyes adatok biztonsága

A honlap használata során az Ön által továbbított adatok és személyes adatok titkosságának védelme érdekében fenntartjuk a fizikai, technikai és adminisztratív garanciákat.

Folyamatosan frissítjük és teszteljük biztonsági technológiánkat. A személyes adatokhoz való hozzáférést csak azokra az alkalmazottakra korlátozzuk, akiknek ismerniük kell ezeket az információkat ahhoz, hogy előnyöket vagy szolgáltatásokat nyújtsanak Önnek. Ezenkívül kiképezzük munkatársainkat a titoktartás fontosságáról, valamint az adatok bizalmasságának és biztonságának megőrzéséről.

Abban az esetben, ha személyes adatszivárgás következik be, mindent megteszünk annak kiküszöbölése érdekében, és a személyes adatok megsértésére vonatkozó irányelveinknek megfelelően felmérjük a szivárgáshoz kapcsolódó kockázat szintjét. Abban az esetben, ha kiderül, hogy a szivárgás fizikai, anyagi vagy immateriális kárt okozhat Önnek (például megkülönböztetés, személyazonosság-lopás, csalás vagy anyagi veszteség), indokolatlan késedelem nélkül kapcsolatba lépünk Önnel, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik. Minden lépésünket az illetékes felügyeleti hatósággal való teljes együttműködésben fogjuk megtenni.

IX. Változások az adatvédelmi szabályzatban

Időnként frissíthetjük a jelen tájékoztató dokumentumot egy új verzió közzétételével a jelen honlapon.

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok védelméről szóló törvények, az állami szervek értelmezései, a felügyeleti hatóságok ajánlásai időről időre változnak és javulnak, várhatóan a jelen adatvédelmi és adathasználati feltételekről szóló értesítés is megváltozik. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen tájékoztató dokumentumot bármikor, bármilyen okból és értesítés nélkül megváltoztassuk. Az adatvédelmi irányelveinkben bekövetkezett változásokat ezen az oldalon közzétesszük annak érdekében, hogy ismerje az irányelveinket. A jelen dokumentumban foglalt rendelkezések felülírnak minden korábbi értesítést vagy nyilatkozatot, amely az adatvédelmi gyakorlatainkra és a honlap használatára vonatkozó feltételekre vonatkozik.

X. Harmadik felek honlapjai

A jelen honlap hiperhivatkozásokat és harmadik felek honlapjainak részletét tartalmazhatja. A harmadik felek adatvédelmi szabályzatait és gyakorlatait nem ellenőrizhetjük és nem vállalunk felelősséget ezekért.

XI. A sütikről

A legtöbb honlaphoz hasonlóan a jelen honlap is automatikusan gyűjt bizonyos információkat, és naplófájlokban tárolja azokat. Ezek közé tartoznak az Internet Protocol (IP) címek, a számítógép vagy eszköz földrajzi elhelyezkedése, a böngésző típusa, az operációs rendszer és a honlap látogatásával kapcsolatos egyéb információk, például a megtekintett oldalak. Ezeket az adatokat a honlap fejlesztésére használjuk, és ennek a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően a felhasználók jobb szolgáltatásban részesülnek. Az Ön IP-címe felhasználható a szerverünkkel kapcsolatos problémák diagnosztizálására, a honlap adminisztrálására, a trendek elemzésére, a felhasználó böngészésének nyomon követésére az oldalon, valamint demográfiai adatok gyűjtéséhez annak érdekében, hogy megérthessük a látogatók preferenciáit és igényeit.

Ez az oldal sütiket is használ. A sütikkel kapcsolatos további részletekért kérjük, olvassa el a Süti-irányelveket

XII. A honlap biztonsága

Nem tudjuk garantálni, hogy az interneten keresztül történő adatátvitel 100%-osan biztonságos lehet. Következésképpen nem tudjuk biztosítani vagy garantálni az Ön által továbbított információk biztonságát. Ezért Ön tudomásul veszi, hogy a JORIS IDE-nek továbbított adatokat a saját felelősségére teszi. A JORIS IDE azonban a honlap biztonsági intézkedéseit a legjobb gyakorlatoknak megfelelően használja a honlap, az e-mailek és a levelezőlisták védelmére. Ezek az intézkedések magukban foglalják a technikai, eljárási, felügyeleti és nyomon követési intézkedéseket, amelyek célja az adatok védelme a visszaélésektől, az illetéktelen hozzáféréstől vagy nyilvánosságra hozataltól, az adatok elvesztésétől, megváltoztatásától vagy megsemmisülésétől.

Tudjuk, hogy visszaélések vagy a program jogosulatlan feltörései előfordulhatnak, amelyek szinte minden honlapot, szolgáltatást vagy felhasználót érintenek. Ezekben a helyzetekben célunk a gyors eljárás a probléma elkülönítése, a megfelelő működés biztosítása vagy visszaállítása, valamint a felhasználók számára okozott kellemetlenségek minimalizálása érdekében. Szükség esetén a JORIS IDE értesíti az illetékes hatóságokat ezekről az esetekről, ha a JORIS IDE honlapjával visszaélnek, vagy a honlapot jogosulatlanul feltörik.

XIII. A honlap biztonsága

Abban az esetben, ha bármilyen kérdése van a személyes adataival kapcsolatban, vagy élni szeretne jogaival, vagy kérdése vagy panasza van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben az adatvédelmi tisztviselőnkkel a gdpr@joriside.ro címen.

Abban az esetben, ha nem szeretné, hogy a megadott adatait felhasználjuk, kérjük, küldjön nekünk egy e-mailt a gdpr@joriside.ro e-mailcímre, “Ne használják az adataimat” címmel és az Ön nevével.

Személyes adatainak frissítéséhez vagy kijavításához vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel a gdpr@joriside.ro e-mailcímen.

Kapcsolat

Adja meg a telefonszámát, és felvesszük Önnel a kapcsolatot..

A válaszidő legfeljebb 2 óra.