Tanji materijal

Upotreba Thermoconforta smanjuje debljinu potrebnog termoizolacionog materijala za do 50% u poređenju sa ekstrudiranim materijalima i do 100% u poređenju sa klasičnim varijantama.

Leave a Reply

Your email address will not be published.