Svestranost

Thermoconfort je jedini proizvod sa certifikatom ETICS sistema.

Zbog toga je Thermconfort pogodan za sve načine postavljanja kao i kod postojećih termoizolacionih materijala. U poređenju sa drugim PIR pločama, membrana Thermoconforta je hemijski inertna i ne reaguje sa alkalnim jedinjenjima betona, pa samim tim dozvoljava nanošenje maltera ili lepka. Bilo koja površina može se izolovati pomoću Thermoconforta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.