Construcțiile clasificate NZEB au consumul de energie apropiat de zero.

Ai grijă ce casă îți construiești pentru că s-ar putea să nu o mai poți vinde!

Caracteristicile de izolare termică Joris Ide THERMOCONFORT® contribuie decisiv la realizarea caselor încadrate în normativele NZEB (Nearly Zero Energy Buildings). Acest lucru are impact semnificativ asupra consumului de energie, dar și al valorii de piață a clădirii.

Alege tipul de casă potrivită pentru tine

Află diferențele dintre casele pasive, casele tip NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) și Low-E:

Casele Pasive

Pentru a fi catalogată drept casă pasivă, aceasta trebuie să consume sub 15kWh/m²/an, valoare ce corespunde arderii a mai putin de 1,5 litri de benzina/m²/an. Consumul de energie pentru încălzirea unei case pasive este mai redus cu peste 75% față de consumul similar al unei case convenționale. Sunt construcții realizate Conform Standardului Passive House al Institutului German de Case Pasive din Darmstadt, Germania. Acest standard este extrem de riguros privind normele și reglementările de eficiență energetică din domeniul construcțiilor.

Casele NZEB

Casele NZEB sunt locuințele ce au un consum de energie aproape egal cu zero. Sunt construite conform legislației europene în domeniul construcției, în special al Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și recomandările ulterioare.

Casele Low-E

Casele Low-E sunt case ce au consum de energie redus, dar care din varii motive nu se pot încadra în categoria caselor pasive. În aceasta categorie sunt încadrate casele care au un consum de energie pentru încălzire și răcire mai mic de 50 kWh/m²/an.

Proiectarea, construcția și certificarea unei case pasive

Odată ce ați decis ce tip de casă energo-eficientă doriți, aflați că procesul implică 3 mari etape, inter-conectate între ele, printre care:

Proiectarea și Bilanțul Energetic

Etapa de proiectare decurge ca în cazul oricărui proiect: schița de proiect, rezistența, arhitectura, însă, pentru o casă pasivă sunt necesare încă de la etapa incipientă toate proiectele de rețele & instalații (apă și canalizare, încălzire, răcire, ventilație, electricitate), dar și detalierea la maxim a arhitecturii, cât și calculul de bilanț energetic care reprezintă inima proiectării unei case pasive.

Construcția și monitorizarea

Antreprenorul General împreună cu beneficiarul au obligația să realizeze absolut toate lucrările de construcție conform cu documentația de proiect, fără improvizații, fără modificări în timpul șantierului și fără schimbări de materiale sau grosimi. Dacă anumite situații neprevăzute impun modificări, atunci compania de proiectare va include aceste modificări în calculul de bilanț energetic. Dacă acesta nu se va încadra în parametrii standard, atunci se vor identifica acele soluții pentru alinierea cu normele Passive House.

Certificarea unei case pasive

Dacă se dorește obținerea certificării, atunci este obligatorie supervizarea de către un reprezentant autorizat de către Passive House Institute încă de la începutul proiectării.

Legislație

Documentează-te asupra legislației în vigoare pentru casele NZEB

Contact